Informationer

Her finder du svar på de mest almindelige spørgsmål omkring klubben. Klik på det enkelte spørgsmål for at se svaret.

Blixen Klub Greve

Vi er et netværk for kvinder plus 60 år i Greve der tilbyder uformelt samvær, inspiration og aktiviteter.

Vi mødes én gang om ugen på tirsdage fra kl. 13:30 til 15:30 i Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve til arrangementer, kun deltagere der har betalt medlemsgebyr kan deltage.

Medlemmer af Blixen Klub Greve – Tirsdag er aktive kvinder, der tager del i møderne.
Arrangementerne i klubberne tilrettelægges af en frivillig styregruppe på baggrund af idéer og forslag fra alle medlemmer.

Til mødet serveres kaffe/te/frugt/småkager – eller det, som de ansvarlige for forplejningen finder på den dag.

Blixen Klub Greve – Tirsdag modtager for tiden ikke flere medlemmer og vi har ikke venteliste.

Vi har indført fra 1. marts 2020 klippekort med 10 klip for kr. 200, hvilket giver adgang til møderne.

Hvert år – indbetales medlemshonorar kr.250 til Danske Bank Kontonr. 9570 – 12947976
såfremt du stadig ønsker at være medlem af klubben og er bosiddende i Greve Kommune.

Senest den 15. December – skal medlemsgebyret været betalt. HUSK at skrive fornavn og mobil i tekstfeltet.

Såfremt du vælger ikke at indbetale medlemsgebyret inden 15. December, formoder vi, at du ikke længere ønsker at deltage i Blixen Klub Greve – Tirsdag.

De bedste hilsner Arbejdsgruppen for Blixen Klub Greve – Tirsdag.

Hvis medlemmer har en fælles interesse, kan de selv mødes i andre sammenhænge end klubmøderne. Grupperne er helt selvstyrende og fastlægger deres egne rutiner.
Hver gruppe bør have en tovholder, dvs. en person nye interesserede kan henvende sig til, hvis de vil være med. Måske er det også tovholderen, der koordinerer aktiviteterne i gruppen.
Har du en idé til en interessegruppe, kan du give et styregruppens medlemmer besked – eller måske selv tage ordet på et møde og “sælge” ideen.

Der er ikke angivet noget sted

Kontakt os

Du er velkommen til at skrive til Blixen Klub ved at benytte den følgende formular. Når du sender formularen godkender du samtidig Blixen Klub's privatlivs-politik, som du kan finde her på websiden. Det er en forudsætning for, at vi kan registrere din henvendelse og vende tilbage til dig. Du vil høre fra os snarest muligt.

Google reCaptcha: Invalid site key.